Fašistické a vojnové režimy
Stránka SSCIT a MVSR o vojnových zločineských režimoch na území SR
Aktuálny jazyk: SK | EN DE HU |
Vítajte návštevník | Prihlásenie Nový užívateľ
Skip Navigation Links
||
S.S.C.I.T.
||
Prihlásenie
|
W.V.C.
E.U.C.
eLearning
Download
Vojnové režimy
Network Work
|
Hľadanie
|
Sponzori
Partneri
|
RSS Feed
Ponuka (NF-MVSR)

Skip Navigation Links
Vojnové režimy
Aktuality
Diktátorské režimy
Boľševizmus a fašizmus
Slovenská republika
HistóriaExpand História
FašizmusExpand Fašizmus
KomunizmusExpand Komunizmus
Zverstvá fašizmuExpand Zverstvá fašizmu
FotogalérieExpand Fotogalérie
Základné pojmy
Pre súčasnosť
SÚTAŽEExpand SÚTAŽE
Kontakt

Skip Navigation Links
Naše Projekty
W.V.C.
E.U.C.
V.Z.O.
Vojnové režimy
Europe Direct RS
PGM
PI2G

Skip Navigation Links
Iné Linky
Ministerstvá SRExpand Ministerstvá SR
ZoznamyExpand Zoznamy
Iné LinkyExpand Iné Linky
IT VývojExpand IT Vývoj
XRlc Development

Digital Education, využite možnosti kvalitného, moderného vzdelávania.

Antikomunizmus
Okamžitý zákaz komunistických strán. Ideológia proti komunizmu.

Antisemitizmus
Reakčné rasistické protižidovské zmýšľanie, resp. hnutie; nepriateľstvo voči Židom, postoje a prejavy rasovej, národnostnej a náboženskej neznášanlivosti, nepriateľstva a nenávisti voči Židom.

Žid = semita

Boľševizmus
marxisticko-leninské hnutie v Rusku a bývalom ZSSR.

Demokracia
Vláda ľudu, forma štátu s maximálnou účasťou občanov na riadení a správe krajiny.

Extrémizmus
Krajne radikálne, výstredné konanie a postoje k verejným záležitostiam.

Fašizmus
Ideológia, súhrn názorov na spoločenskú oblasť, nacionálno-šovinistické a rasistické hnutie spojené s totalitným vládnutím.

Genocída
Hromadné vyvražďovanie obyvateľstva; zločin proti ľudskosti.

Zločin vyvražďovania a vyhladzovania príslušníkov národných, etnických, náboženských a rasových skupín.

Holokaust
Medzinárodný výraz pre židovské vyvražďovanie – pogromy.

Vyvražďovanie Židov nacistami; zničenie, skaza.

Kapitalizmus
Spoločenské zriadenie typické súkromným vlastníctvom výrobných prostriedkov a voľným trhom.

Spoločenský a ekonomický systém založený na maximálnom využití zdrojov, súkromnom vlastníctve a voľnom trhu.

Klerikalizmus
Úsilie cirkvi o vplyv na politický život a verejnú moc, takto orientovaný politický smer.

Klérofašizmus
Politické hnutie spájajúce klerikalizmus s metódami a prvkami fašizmu.

Komunizmus
ideológia usilujúca o likvidáciu kapitalizmu a vytvorenie tzv. beztriednej spoločnosti, vychádzajúca z učenia K. Marxa, F. Engelsa a V. I. Lenina, totalitne presadzujúca zospoločenštené vlastníctvo a rovnostárske rozdeľovanie.

Nacizmus
Nacionálny socializmus; nemecký národný socializmus A. Hitlera – nemecká forma fašizmu. V rámci nacizmu boli odstránené demokratické slobody, zbrojilo sa. Jeho cieľom bolo ovládnuť svet.

Nacionalizmus
Prehnané vlastenectvo; ideológia na základe presvedčenia o výnimočnosti či dokonca nadradenosti vlastného národa.

Politický smer a ideológia vychádzajúca z presvedčenia o výnimočnosti a spravidla aj nadradenosti vlastného národa.

Neofašizmus
Ideológia a politické hnutie usilujúce o obnovenie fašizmu.

Militarizmus
Ideológia, zameraná na vojnu. Podriadenie všetkých oblastí života armáde. Zbrojenie.

Radikalizmus
Dôsledný spôsob myslenia a jednania; nekompromisná politická a iná verejná činnosť; bezohľadnosť, nezmieriteľnosť, riešenie za každú cenu.

Rasizmus
Teória o údajnej nadradenosti niektorých ľudských plemien a na jej základe uplatňovaná politika nerovnosti plemien a diskriminácie tzv. menejcenných etník alebo celých národov.

Nenávisť k rasám. Nemci považovali za hlavné rasy árijskú a latinskú. Za menejcenné rasy považovali Slovanov, Rómov a Židov.

Socializmus
Spoločenské zriadenie charakteristické spoločenským vlastníctvom výrobných prostriedkov (po ich znárodnení) a vládou jednej politickej strany (komunistickej) ako aj veľkou mierou neslobody obyvateľov.

Totalitný politický režim jednej strany a ekonomický centrálne riadený systém založený na zospoločenštenom vlastníctve.

Šovinizmus
Neznášanlivá, nenávistná výbojná forma nacionalizmu.

Totalita
Násilný režim formálnej jednoty národa a štátu; vláda jednej strany, napr. za socializmu.

Totalitarizmus
Moderný pojem označujúci systém vlády, kde jedna strana drží všetku moc.


Prehľadávanie:
Live | Google

Funkcie stránky
None

Darujte 2%!
Rozhodnite sami a darujte 2% z vašej zaplatenej dene.
Ďalšie informácie

Speech web

Start TTS

Ďalšie info...

Support program
Pomôžte nám a podporte pripravovaný grantový systém pre oblasť IKT a kybernetiky!
Ďalšie informácie

Vzdelávanie
Všeobecné pojmy
Počítačové prostredie
Spracovanie textu
Tabuľový kalkulátor
Tvorba webu
Ďalšie informácie


Dnes je:
4. 7. 2020
.
Kontaktujte nás Upravte svoj profil Ochrana osobných údajov Podmienky používania S.S.C.I.T.
Posledná aktualizácia: 7/22/2009 11:27:28 PM
471E12A0-FE3C-4ee2-A3EF-FB83AFA57461