S.S.C.I.T.
Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií
Aktuálny jazyk: SK | EN DE HU |
Vítajte návštevník | Prihlásenie Nový užívateľ
Skip Navigation Links
||
S.S.C.I.T.
||
Prihlásenie
|
W.V.C.
E.U.C.
eLearning
Download
Vojnové režimy
Network Work
|
Hľadanie
|
Sponzori
Partneri
|
RSS Feed
Ponuka (SSCIT)

Skip Navigation Links
S.S.C.I.T.
Aktuality
O Organizácii
Naše Skúsenosti
Vízie a Ciele
DARUJTE 2% DANEExpand DARUJTE 2% DANE
SponzoriExpand Sponzori
Naša PrácaExpand Naša Práca
Naše ProjektyExpand Naše Projekty
SpoluprácaExpand Spolupráca
Testovanie Modulov
Práca u nás
Napíšte Nám
Kontakt

Skip Navigation Links
Naše Projekty
W.V.C.
E.U.C.
V.Z.O.
Vojnové režimy
Europe Direct RS
PGM
PI2G

Skip Navigation Links
Iné Linky
Ministerstvá SRExpand Ministerstvá SR
ZoznamyExpand Zoznamy
Iné LinkyExpand Iné Linky
IT VývojExpand IT Vývoj
XRlc Development

Digital Education, využite možnosti kvalitného, moderného vzdelávania.

PDF súbor - ako nám darovať.

Darujte 2% na správnu vec!
Naše úsilie je smerované na zvyšovanie digitálnej gramotnosti, rozvoj ďalšieho vzdelávania a redukovanie chudoby. Cheme sa podielať na vecnom uplatňovaní princípov sociálnych práv a znižovaní chudoby. Na raste chudoby sa podieľajú nezamestnanosť, stúpajúce životné náklady a v súčasnosti tieto faktory umocňuje pretrvávajúca svetová hospodárska kríza. Najrizikovejšie skupiny ohrozené chudobou sú deti a mládež, starší ľudia, osoby so zdravotným postihnutím atď. Chudoba na Slovensku má aj etnickú dimenziu a v najväčšej miere sa dotýka rómskeho obyvateľstva. Pod hranicou chudoby z celkovej populácie na Slovensku je 11%. V najväčšom riziku chudoby sú neúplné rodiny s deťmi (26%), rodiny s tri a viac deťmi (26%) a deti a mládež (17%). V prípade starších ľudí vo veku nad 65 rokov je miera rizika chudoby na úrovni 8% a na základe administratívnych údajov je na Slovensku 376 6202 osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

Prečo darovať?
Poskytnutie 2% pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o tú časť dane, ktorú poskytnete prostredníctvom daňového úradu konkrétnemu prijímateľovi pomoci a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom môžete podporiť dôležité verejnoprospešné aktivity takých organizácií, ktoré netvoria zisk a iné spôsoby získavania finančných prostriedkov prakticky nemajú. Anonymita darcu a výška jeho príspevku ostáva zachovaná, keďže príjemca nezistí z daňového úradu od koho a v akej sume mu bol poskytnutý dar.

Komu možno darovať?
Dve percentá dane môže poukázať fyzická osoba – občan, podnikateľ, SZČO – iba jednému subjektu. Právnická osoba tak môže urobiť v prospech viacerých prijímateľov.

Informácie pre darcov:

S.S.C.I.T., (Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií), občianske združenie,
Novomeského 1752, 979 01 Rimavská Sobota,
IČO: 37953800


Darovanie časti daní z príjmov – občania, živnostníci a firmy
Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku môžu využiť občania, podnikatelia i firmy možnosť venovať vybraným subjektom dve percentá zo svojej zaplatenej dane z príjmu. Každý daňovník tak má možnosť rozhodnúť o použití časti svojich daní. Podmienkou však je, aby včas a riadne podal daňové priznanie do 31. Marca 2010 a do tohto termínu aj daň zaplatil. Daň musí byť odpísaná z účtu daňovníka najneskôr v posledný marcový deň. Daňovník, ktorý termín podania nestihol, alebo daň zaplatil neskôr, alebo zabudol svoje rozhodnutie uviesť v daňovom priznaní, nemôže už darovať časť dane a nedá sa tak urobiť ani dodatočne.

Koľko možno darovať?
Je možné darovať minimálne 3,32 € (100 Sk) u fyzických osôb a najmenej 8,30€ (250 Sk) u právnických osôb, a maximálne dve percentá zo zaplatenej dane z príjmu. Znamená to, že o tejto možnosti nemôže uvažovať fyzická alebo právnická osoba, ktorá skončila v strate. Ďalšou podmienkou je, že daň musí byť zaplatená a to v lehote na podanie daňového priznania.

2% z dane – Aktuálna legislatíva
Poukazovanie 2% z dane je upravené najmä v Zákone o dani z príjmov č. 504/2009 Z. z. a to najmä v §50 (ustanovenie o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely – daňová asignácia).

Niektoré časti text sú prerané z portálu rozhodni.sk

Prepojenia:
Žiadosť | Základné Informácie | Zamestnanci | Živnostníci (Fyzické osoby) | Firmy (Právnické osoby)

Prílohy:
VyhlasenieFO.doc | Potvrdenie_o_zaplateni_dane_2009.rtf | rocne_zucovanie.pdf


Daňová správa SR (www.drsr.sk): základné informácie | použitie podielu zaplatenej dane (2 %) na osobitné účely .


Prehľadávanie:
Live | Google

Funkcie stránky
None

Darujte 2%!
Rozhodnite sami a darujte 2% z vašej zaplatenej dene.
Ďalšie informácie

Speech web

Start TTS

Ďalšie info...

Support program
Pomôžte nám a podporte pripravovaný grantový systém pre oblasť IKT a kybernetiky!
Ďalšie informácie

Vzdelávanie
Všeobecné pojmy
Počítačové prostredie
Spracovanie textu
Tabuľový kalkulátor
Tvorba webu
Ďalšie informácie


Dnes je:
27. 9. 2023
.
Kontaktujte nás Upravte svoj profil Ochrana osobných údajov Podmienky používania S.S.C.I.T.
Posledná aktualizácia: 7/22/2009 11:27:29 PM
9B1CF001-E091-431a-9A56-356DC09A087F