S.S.C.I.T.
Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií
Aktuálny jazyk: SK | EN DE HU |
Vítajte návštevník | Prihlásenie Nový užívateľ
Skip Navigation Links
||
S.S.C.I.T.
||
Prihlásenie
|
W.V.C.
E.U.C.
eLearning
Download
Vojnové režimy
Network Work
|
Hľadanie
|
Sponzori
Partneri
|
RSS Feed
Ponuka (SSCIT)

Skip Navigation Links
S.S.C.I.T.
Aktuality
O Organizácii
Naše Skúsenosti
Vízie a Ciele
DARUJTE 2% DANEExpand DARUJTE 2% DANE
SponzoriExpand Sponzori
Naša PrácaExpand Naša Práca
Naše ProjektyExpand Naše Projekty
SpoluprácaExpand Spolupráca
Testovanie Modulov
Práca u nás
Napíšte Nám
Kontakt

Skip Navigation Links
Naše Projekty
W.V.C.
E.U.C.
V.Z.O.
Vojnové režimy
Europe Direct RS
PGM
PI2G

Skip Navigation Links
Iné Linky
Ministerstvá SRExpand Ministerstvá SR
ZoznamyExpand Zoznamy
Iné LinkyExpand Iné Linky
IT VývojExpand IT Vývoj
XRlc Development

Digital Education, využite možnosti kvalitného, moderného vzdelávania.

PDF súbor - ako nám darovať.

Vážení priatelia.
Dovoľte, aby sme Vás oslovili a poukázali na možnosť darovania 2% zo zaplatenej dane z príjmu. Asignáciu môže vykonať každá fyzická osoba (zamestnanec, majiteľ, konateľ) alebo aj Vaša spoločnosť ako právnická osoba.
Rozhodnite sami!
Neprenechávajte rozhodnutia o Vašich finančných prostriedkoch na iných (politikov a štátnych úradníkov), ak o nich môžete rozhodnúť sami. Asignácia časti dane je pre Vás úplne bezplatná a navyše máte možnosť podporiť našu neziskovú organizáciu, ktorá už niekoľko rokov poskytuje kvalitné a významné služby v oblastiach, v ktorých sa neangažuje ani súkromný sektor, ani štát.

Naše programy
Stredoslovenské centrum informačných technológií (S.S.C.I.T.) sa v rozsahu činností definovaných v stanovách organizácie primárne zaoberá oblasťou informatiky, kybernetiky, vzdelávania ako aj sociálnou oblasťou. Pre primárne cieľové skupiny (deti a mládež, ľudia nad 50 rokov veku, dôchodcovia ako aj ľudia ťažko zdravotne postihnutí) zabezpečujeme rôzne služby a aktivity, najčastejšie bezplatne.

Naše aktivity sú prioritne orientované na tieto oblasti:
 • Záujmová činnosť detí a mladistvých s IKT a kybernetikou.
 • Vzdelávanie detí a mladistvých v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT), kybernetiky a dizajnu (aj akreditované programy MŠ SR).
 • Integrácia detí do tzv. "Štart projektov" pre zabezpečenie projektového myslenia.
 • Podporné aktivity (súťaže a iné akcie) pre deti a mladistvých.
 • Realizácia sociálnych programov: boj proti nesociálnemu správaniu, proti rôznym formám násilia, diskriminácie, kriminalite a zvyšovanie povedomia potreby vzdelania.
 • Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu rôznych skupín.
 • Účasť na rôznych sociálnych a rozvojových projektoch partnerov zameraných na sociálnu oblasť, i na oblasť pomoci deťom a mladistvým.
 • Boj proti počítačovej kriminalite a ohrozeniam detí na internete.
 • Tvorba, výskum a vývoj vzdelávacích a testovacích systémov.
 • Prevádzka vzdelávacích a testovacích systémov pre školy a vzdelávacie inštitúcie.
 • Podpora vzdelávania detí a mladistvých, ako aj dospelých formou podpory ďalšieho vzdelávania.
 • Realizácia vzdelávania pre "staršie osoby" (ľudia nad 50 a seniori).
 • Príprava vzdelávacích materiálov a programov pre rôzne skupiny obyvateľstva.
 • Realizácia špeciálneho vzdelávania pre rôzne znevýhodnené skupiny obyvateľstva.
 • Ďalšie aktivity podľa potrieb našich partnerov a cieľových skupín.
Pomoc za pomoc
Vaše rozhodnutie podporiť našu organizáciu si veľmi ceníme. Ako prejav vďaky sme pre vás pripravili balíček výhod, ktoré môžu byť pre Vás najmenej také užitočné a hodnotné ako Váš príspevok pre našu organizáciu.

Asignácia dane.
Jedná sa o poukázanie časti zaplatenej dane vo výške 2% pre jednu alebo viaceré organizácie, pričom Vy vo Vašom daňovom priznaní v príslušnej kolónke uvediete, ktorej organizácii alebo organizáciám má miestne príslušný daňový úrad zaslať časť zaplatenej dane. Vy nič neplatíte a neposielate. Organizácie, ktoré získali takéto prostriedky, musia následne verejne informovať o spôsobe využitia prostriedkov, ktoré kontrolujú ako notári tak aj MF SR prostredníctvom daňových úradov. Samotná Asignácia dane vyplýva zo zákona č. 504/2009 Z. z. o dani z príjmov a to najmä v §50 (ustanovenie o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely – daňová asignácia).
Ako vykonať asignáciu (poukázanie) dane.
V prípade ak máte záujem o asignáciu dane či už fyzickej alebo právnickej osoby, oznámte túto skutočnosť Vášmu účtovníkovi, ktorý vyplní potrebnú prílohu daňového priznania. Viac informácií ako vykonať asignáciu nájdete na webových stránkach:

Prepojenia:
Žiadosť | Základné Informácie | Zamestnanci | Živnostníci (Fyzické osoby) | Firmy (Právnické osoby)

Prílohy:
VyhlasenieFO.doc | Potvrdenie_o_zaplateni_dane_2009.rtf | rocne_zucovanie.pdf

15.2.2010 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb + oznam o daňovej asignácii. Minimálna suma je 3,32 Eur (100 SKK) a fyzická osoba môže darovať len 1 organizácii.

31.3.2010 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% zo zaplatenej dane. Môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 € (250 SKK).

Maximálna suma asignácie sú 2% zo zaplatenej dane t.j. daň x 0,02.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu a prejavenú dôveru.


Daňová správa SR (www.drsr.sk): základné informácie | použitie podielu zaplatenej dane (2 %) na osobitné účely .


Prehľadávanie:
Live | Google

Funkcie stránky
None

Darujte 2%!
Rozhodnite sami a darujte 2% z vašej zaplatenej dene.
Ďalšie informácie

Speech web

Start TTS

Ďalšie info...

Support program
Pomôžte nám a podporte pripravovaný grantový systém pre oblasť IKT a kybernetiky!
Ďalšie informácie

Vzdelávanie
Všeobecné pojmy
Počítačové prostredie
Spracovanie textu
Tabuľový kalkulátor
Tvorba webu
Ďalšie informácie


Dnes je:
27. 9. 2023
.
Kontaktujte nás Upravte svoj profil Ochrana osobných údajov Podmienky používania S.S.C.I.T.
Posledná aktualizácia: 7/22/2009 11:27:29 PM
9B1CF001-E091-431a-9A56-356DC09A087F