S.S.C.I.T.
Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií
Aktuálny jazyk: SK | EN DE HU |
Vítajte návštevník | Prihlásenie Nový užívateľ
Skip Navigation Links
||
S.S.C.I.T.
||
Prihlásenie
|
W.V.C.
E.U.C.
eLearning
Download
Vojnové režimy
Network Work
|
Hľadanie
|
Sponzori
Partneri
|
RSS Feed
Ponuka (SSCIT)

Skip Navigation Links
S.S.C.I.T.
Aktuality
O Organizácii
Naše Skúsenosti
Vízie a Ciele
DARUJTE 2% DANEExpand DARUJTE 2% DANE
SponzoriExpand Sponzori
Naša PrácaExpand Naša Práca
Naše ProjektyExpand Naše Projekty
SpoluprácaExpand Spolupráca
Testovanie Modulov
Práca u nás
Napíšte Nám
Kontakt

Skip Navigation Links
Naše Projekty
W.V.C.
E.U.C.
V.Z.O.
Vojnové režimy
Europe Direct RS
PGM
PI2G

Skip Navigation Links
Iné Linky
Ministerstvá SRExpand Ministerstvá SR
ZoznamyExpand Zoznamy
Iné LinkyExpand Iné Linky
IT VývojExpand IT Vývoj
XRlc Development

Digital Education, využite možnosti kvalitného, moderného vzdelávania.

O Projekte PGM
Partnerstvo je zriadené s cieľom realizovať a podporovať konkrétne projekty a programy Fondu sociálneho rozvoja a iných projektov zameraných na zlepšenie sociálnej inklúzie, rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zlepšenie životných podmienok v regióne, najmä tých skupín, ktoré sú dlhodobo vystavené sociálnemu vylúčeniu a znevýhodnené rovnakou možnosťou pri vstupe na trh práce.

Partnerstvo vzniklo za účelom zlepšenia možnosti zamestnávania skupín obyvateľstva osobitne ohrozených sociálnou exklúziou a vytvorenie inkluzívneho trhu a rozšírenia sociálnych a komunálnych služieb a zlepšovania úrovne komunitnej infraštruktúry vo svojom regióne.

Bližšie informácie o partnerstve môžete získať na
tejto webovej adrese .

Ciele projektu
Zámerom projektu je vytvárať mechanizmy na znižovanie chudoby v regióne, zvyšovanie zamestnanosti a zamestnávateľnosti, nových pracovných miest sociálne exkludovaných skupín obyvateľstva na území okresu Rimavská Sobota. Identifikovať problémy a potreby a ponúknuť alternatívy na ich riešenie pomocou vytvárania reálne fungujúcich partnerstiev.

Využiť dostupné materiálne a ľudské zdroje na tvorbu efektívnej stratégie LPSI zohľadnením všetkých princípov partnerstva a reálnych potrieb zúčastnených.

Prostredníctvom vytvorenia a činnosti partnerstva sociálnej inklúzie okresu Rimavská Sobota zapájať miestnu komunitu do procesu plánovania, rozhodovania, písania a realizovania rozvojových projektov, ktoré budú vo výraznej miere zvyšovať zamestnanosť a znižovať sociálne problémy v meste a okrese Rimavská Sobota.

Naša účasť na partnerstve
Naša organizácia vstúpila do lokálneho partnerstva v roku 2005. Primárne podporujeme ciele a aktivity partnerstva a myslíme si, že je pre región dôležité. Naša organizácia sa aktívne spolupodieľa na jednotlivých aktivitách partnerstva a je tiež členom rady partnerstva LPSI okresu Rimavská Sobota.

Naša organizácia podporuje partnerstvo hlavne v oblasti informatiky, pomáhame partnerom a realizátorom pri rôznych softwarových a hardvérových problémoch a prevádzkujeme partnerstvu jej webovú stránku. Zúčastňujeme sa na monitoringoch a prípadných ďalších aktivitách, o ktoré sme boli požiadaní.


Prehľadávanie:
Live | Google

Funkcie stránky
None

Darujte 2%!
Rozhodnite sami a darujte 2% z vašej zaplatenej dene.
Ďalšie informácie

Speech web

Start TTS

Ďalšie info...

Support program
Pomôžte nám a podporte pripravovaný grantový systém pre oblasť IKT a kybernetiky!
Ďalšie informácie

Vzdelávanie
Všeobecné pojmy
Počítačové prostredie
Spracovanie textu
Tabuľový kalkulátor
Tvorba webu
Ďalšie informácie


Dnes je:
27. 9. 2023
.
Kontaktujte nás Upravte svoj profil Ochrana osobných údajov Podmienky používania S.S.C.I.T.
Posledná aktualizácia: 7/22/2009 11:27:29 PM
9B1CF001-E091-431a-9A56-356DC09A087F