S.S.C.I.T.
Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií
Aktuálny jazyk: SK | EN DE HU |
Vítajte návštevník | Prihlásenie Nový užívateľ
Skip Navigation Links
||
S.S.C.I.T.
||
Prihlásenie
|
W.V.C.
E.U.C.
eLearning
Download
Vojnové režimy
Network Work
|
Hľadanie
|
Sponzori
Partneri
|
RSS Feed
Ponuka (SSCIT)

Skip Navigation Links
S.S.C.I.T.
Aktuality
O Organizácii
Naše Skúsenosti
Vízie a Ciele
DARUJTE 2% DANEExpand DARUJTE 2% DANE
SponzoriExpand Sponzori
Naša PrácaExpand Naša Práca
Naše ProjektyExpand Naše Projekty
SpoluprácaExpand Spolupráca
Testovanie Modulov
Práca u nás
Napíšte Nám
Kontakt

Skip Navigation Links
Naše Projekty
W.V.C.
E.U.C.
V.Z.O.
Vojnové režimy
Europe Direct RS
PGM
PI2G

Skip Navigation Links
Iné Linky
Ministerstvá SRExpand Ministerstvá SR
ZoznamyExpand Zoznamy
Iné LinkyExpand Iné Linky
IT VývojExpand IT Vývoj
XRlc Development

Digital Education, využite možnosti kvalitného, moderného vzdelávania.

Tlačová správa - SOVA – Stredoslovenská online vzdelávacia agentúra.
Spoločnosť S.S.C.I.T. (Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií) začala 05.08.2010 realizovať projekt "SOVA - Stredoslovenská online vzdelávacia agentúra". Projekt je realizovaný v Rimavskej Sobote a bude trvať od 08/2010 do 07/2012, na projekt bol pridelený nenávratný finančný príspevok vo výške 325 917,83 EUR. Projekt si kladie za cieľ integráciu znevýhodnených skupín postihnutých a ohrozených sociálnym vylúčením na trh práce, vytvorenie nových pracovných miest a poskytnutie nevyhnutnej podpory novoprijatým zamestnancom. Aktivity projektu sú zamerané na podporu tvorby nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín.

Medzi cieľové skupiny projektu patria okrem osôb ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením aj občania so zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja. ( www.esf.gov.sk a www.fsr.gov.sk )
Dňa 01.08.2010 | Od SSCIT OFFICE | Dalšie informácie

Tlačová správa - Inkubátor pre ženy s rodinnými povinnosťami.
Spoločnosť S.S.C.I.T. (Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií) začala 01.03.2010 s realizáciou projektu "Inkubátor pre ženy s rodinnými povinnosťami", ktorý je finančne podporený z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Fondu sociálneho rozvoja (OP ZaSI). Projekt je zameraný na vzdelávanie a mentoring žien s rodinnými povinnosťami a bude realizovaný v Rimavskej Sobote počas nasledujúcich 18 mesiacov. Projektom zabezpečíme zvýšenie odbornej kvalifikácie a zamestnanosti žien, zníženie ich segregácie ako aj lepšie zosúladenie ich pracovného a súkromného života.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. (www.esf.gov.sk a www.fsr.gov.sk)
Dňa 01.03.2010 | Od SSCIT OFFICE | Dalšie informácie

=== POMÔŽTE NÁM ===
Naša organizácia začala s realizáciou projektu tvorby ICT centier s podporou spoločností ako je Microsoft a tiež v spolupráci s projektmi MŠ SR a MDPT SR. Vyzývame každého o podporu tohto významného projektu.
Dňa 14.08.2006 | Od SSCIT CEO | Dalšie informácie

IT Vzdelávanie Za 50 SK
Spustili sme pilotný projekt bezplatného vzdelávania, symbolický poplatok 50 Sk na nevyhnutné náklady vzdelávania. Ponúkame kvalitné vzdelávanie v priestoroch PI2G a vynikajúce materiály.
Dňa 14.08.2006 | Od rlc | Dalšie informácie

Safer Internet Plus
Pripravujeme projekt bezpečnejšieho internetu so zameraním na deti, mladistvých a rodičov. Žiadame od EC podporu pre Národný bezpečnostný portál.
Dňa 14.08.2008 | Od rlc | Dalšie informácie

Nový Web
Spúšťame beta verziu novej web domény!
Dňa 12.08.2006 | Od SSCIT CEO | Dalšie informácie

Začiatok Realizácie Publicity WVC
Spoločnosť S.S.C.I.T. začala z realizáciou publicity Webového Vzdelávacieho Centra (WVC), ktoré je spolufinancované Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Projekt je zameraný na vývoj, testovanie a zverejňovanie vzdelávacích modulov v oblasti IKT.
Dňa 01.07.2006 | Od SSCIT CEO | Dalšie informácie


Prehľadávanie:
Live | Google

Funkcie stránky
None

Darujte 2%!
Rozhodnite sami a darujte 2% z vašej zaplatenej dene.
Ďalšie informácie

Speech web

Start TTS

Ďalšie info...

Support program
Pomôžte nám a podporte pripravovaný grantový systém pre oblasť IKT a kybernetiky!
Ďalšie informácie

Vzdelávanie
Všeobecné pojmy
Počítačové prostredie
Spracovanie textu
Tabuľový kalkulátor
Tvorba webu
Ďalšie informácie


Dnes je:
27. 9. 2023
.
Kontaktujte nás Upravte svoj profil Ochrana osobných údajov Podmienky používania S.S.C.I.T.
Posledná aktualizácia: 7/22/2009 11:27:29 PM
9B1CF001-E091-431a-9A56-356DC09A087F