S.S.C.I.T.
Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií
Aktuálny jazyk: SK | EN DE HU |
Vítajte návštevník | Prihlásenie Nový užívateľ
Skip Navigation Links
||
S.S.C.I.T.
||
Prihlásenie
|
W.V.C.
E.U.C.
eLearning
Download
Vojnové režimy
Network Work
|
Hľadanie
|
Sponzori
Partneri
|
RSS Feed
Ponuka (SSCIT)

Skip Navigation Links
S.S.C.I.T.
Aktuality
O Organizácii
Naše Skúsenosti
Vízie a Ciele
DARUJTE 2% DANEExpand DARUJTE 2% DANE
SponzoriExpand Sponzori
Naša PrácaExpand Naša Práca
Naše ProjektyExpand Naše Projekty
SpoluprácaExpand Spolupráca
Testovanie Modulov
Práca u nás
Napíšte Nám
Kontakt

Skip Navigation Links
Naše Projekty
W.V.C.
E.U.C.
V.Z.O.
Vojnové režimy
Europe Direct RS
PGM
PI2G

Skip Navigation Links
Iné Linky
Ministerstvá SRExpand Ministerstvá SR
ZoznamyExpand Zoznamy
Iné LinkyExpand Iné Linky
IT VývojExpand IT Vývoj
XRlc Development

Digital Education, využite možnosti kvalitného, moderného vzdelávania.

Open-Source projekt
Naše združenie začalo v roku 2004 s realizáciou otvoreného projektu zdrojov. Jeho úlohou je hrou a súťaživosťou rozvíjať schopnosti jednotlivých mladistvých pri práci s výpočtovou technikou v oblasti informatiky a kybernetiky. Projekt si dal za úlohu vytvoriť otvorené skupiny mladistvých (najčastejšie), ktorí budú pracovať na otvorených softwarových riešeniach s podporou skúsených informatikov a kybernetikov z rôznych spoločností a týmito odborníkmi budú aj vedený.

Z projektu nebudú vznikať len softwarové riešenia, ale mladiství budú spolupracovať aj v rôznych iných oblastiach informatiky ako napríklad designovanie a vývoj obrazov, vývoj webových domén a atď.

Myslíme si, že tento projekt je pre mladistvých, ako aj pre celú lokalitu dôležitý a do budúcnosti chceme získať aj rôznych investorov či už z privátnej, alebo grantovej oblasti.

Web-S.S.C.I.T. projekt
SSCIT v rozsahu open-source projektov začalo s veľkým projektom webovej domény Web-SSCIT, ktorá sa má stať centrom pre realizáciu jednotlivých projektov S.S.C.I.T., či už sú to open-source projekty, elektronické učebné systémy alebo kariérne poradenské centrum m.i.

Projekt predpokladá vytvorenie komplexného webového riešenia na báze otvorených zdrojov a s pomocou skupiny vytvorenej na princípoch projektu open-source. Táto skupina bude následne vytvárať a spravovať web doménu a implementovať nové technológie. S.S.C.I.T. týmto umožní mladým ľudom prístup k novým technológiám a dá im možnosť získať nové poznatky s prácou v teame a v rozvoji vlastných schopností v danej oblasti.

Príprava projektov
Združenie začalo koncom roku 2004 s prípravou projektov pre ESF a iných donorov. V roku 2004 bol vypracovaný projekt Elektronické učebné centrum novej generácie, ktorý bol následne 20. 12. 2004 podaný na Ministerstvo školstva slovenskej republiky. Následne v roku 2005 bol projekt schválený a jeho implementácia sa začala v septembri roku 2005.

SSCIT v roku 2005 získalo viaceré dary a menšie granty a na jesennú výzvu MDPT SR podalo projekt wLearning – Webové vzdelávacie centrum, ktoré bolo úspešné a implementácia projektu sa začala v decembri roku 2005. SSCIT pripravilo a podalo vyše 10 grantových žiadostí rôznym donorom a celkovo získalo v roku 2005 granty vo výške cca. 7.000.000 SKK.

Naša organizácia spolupracuje aj s mnohými inými organizáciami (mesto Rimavská Sobota, Fundament, ZŠ, ...) a pripravuje s nimi rôzne projektové návrhy. Najvýznamnejší grant v roku 2006 získala ZŠ na ulici Dobšinského v hodnote viac ako 5.000.000 SKK, kde naša organizácia významne pomohla pri príprave projektu.

Podpora sociálne slabých
Súčasne s realizáciou Národného programu V začalo SSCIT aj s realizáciou interného projektu podpory sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva a minoritných skupín.

Pre tieto skupiny ľudí realizujeme rôzne aktivity ako prípravu, formátovanie a prepis dokumentov do elektronickej podoby, gramatickú a štylistickú kontrolu, podporu a pomoc pri úradných záležitostiach, podporu pri elektronickej komunikácii, získavanie informácií hlavne zo siete internet, pomoc pri vypracovávaní a manažovaní projektov a rôzne ďalšie aktivity.

Podpora minoritných skupín
Naše združenie podporuje aj rôzne minoritné skupiny občanov nášho regiónu ako napríklad minoritu Rómov, sociálne odkázaných, handicapovaných a spolupracuje s nimi či už pri rôznych projektoch, alebo aj pri podpore a pomoci tejto skupine obyvateľstva. Ponúkame im všetky výhody, ktoré realizuje SSCIT pre znevýhodnené obyvateľstvo.

Podpora a rozvoj informatiky a kybernetiky
Združenie sa zameriava hlavne na podporu informatiky, informačných technológií a kybernetiky. Chceme vyjednávať s rôznymi privátnymi organizáciami za účelom podpory našich jednotlivých projektov a prípadného sponzorstva jednotlivých HW alebo SW riešení. Chceme objasniť firmám, že pre nich vychovávame ich možných budúcich expertov a je ich povinnosťou investovať do rozvoja vzdelávania mladistvých, ak chcú mať v budúcnosti kvalitné a kvalifikované ľudské zdroje.

Pre účely našich jednotlivých projektov chceme v budúcnosti pripravovať aj grantové žiadosti o podporu našich aktivít. Sme presvedčení o tom, že aj grantové organizácie pochopia nevyhnutnosť podpory našich projektov a zabezpečia tým podporu mladistvých a ďalších cieľových skupín.

Spolupráca s inými MVO
SSCIT kladie veľký dôraz na rozvíjanie dobrých vzťahov s inými mimovládnymi organizáciami a z toho dôvodu si SSCIT v roku 2005 podalo žiadosť o vstup do lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie, ktoré má za úlohu spájať jednotlivé mimovládne organizácie a podporovať inklúziu jednotlivých skupín obyvateľstva.

Naša organizácia spolupracuje s inými mimovládnymi organizáciami v poradenstve a príprave rôznych projektov a grantových žiadostí. Spolupracujeme s inými organizáciami aj v oblasti informatiky a výpočtovej techniky, pri elektronickom spracovávaní údajov, pri poradenstve a podpore s internetom a modernými komunikačnými systémami.

Naša organizácia spolupracuje s inými organizáciami aj v rôznych iných oblastiach a túto prácu chceme rozvíjať aj v prospech našich jednotlivých projektov a cieľových skupín.

Ďalšie činnosti
Naše združenie vykonáva aj rôzne iné činnosti ako napr. informačné poradenstvá, vypracovávania rozpočtov v oblasti informatiky a kybernetiky, pomoc pri zakladaní organizácií, pomoc v oblasti komunikácie, realizácia kurzov a doučovaní, preklady do anglického, maďarského a nemeckého jazyka.

A mnohé ďalšie činnosti.


Prehľadávanie:
Live | Google

Funkcie stránky
None

Darujte 2%!
Rozhodnite sami a darujte 2% z vašej zaplatenej dene.
Ďalšie informácie

Speech web

Start TTS

Ďalšie info...

Support program
Pomôžte nám a podporte pripravovaný grantový systém pre oblasť IKT a kybernetiky!
Ďalšie informácie

Vzdelávanie
Všeobecné pojmy
Počítačové prostredie
Spracovanie textu
Tabuľový kalkulátor
Tvorba webu
Ďalšie informácie


Dnes je:
27. 9. 2023
.
Kontaktujte nás Upravte svoj profil Ochrana osobných údajov Podmienky používania S.S.C.I.T.
Posledná aktualizácia: 7/22/2009 11:27:29 PM
9B1CF001-E091-431a-9A56-356DC09A087F