S.S.C.I.T.
Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií
Aktuálny jazyk: SK | EN DE HU |
Vítajte návštevník | Prihlásenie Nový užívateľ
Skip Navigation Links
||
S.S.C.I.T.
||
Prihlásenie
|
W.V.C.
E.U.C.
eLearning
Download
Vojnové režimy
Network Work
|
Hľadanie
|
Sponzori
Partneri
|
RSS Feed
Ponuka (SSCIT)

Skip Navigation Links
S.S.C.I.T.
Aktuality
O Organizácii
Naše Skúsenosti
Vízie a Ciele
DARUJTE 2% DANEExpand DARUJTE 2% DANE
SponzoriExpand Sponzori
Naša PrácaExpand Naša Práca
Naše ProjektyExpand Naše Projekty
SpoluprácaExpand Spolupráca
Testovanie Modulov
Práca u nás
Napíšte Nám
Kontakt

Skip Navigation Links
Naše Projekty
W.V.C.
E.U.C.
V.Z.O.
Vojnové režimy
Europe Direct RS
PGM
PI2G

Skip Navigation Links
Iné Linky
Ministerstvá SRExpand Ministerstvá SR
ZoznamyExpand Zoznamy
Iné LinkyExpand Iné Linky
IT VývojExpand IT Vývoj
XRlc Development

Digital Education, využite možnosti kvalitného, moderného vzdelávania.

Národný Projekt I
Tento národný projekt sa zameriava na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Naša organizácia sa koncom roku 2005 zapojila do tohto projektu a prijala 4 pracovníkov.

Národný Projekt IV
Tento projekt sa zameriava na vytváranie lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, čo znamená, že má odbúravať rasové, rodové, pohlavné a iné neznášanlivosti medzi jednotlivými ľuďmi za pomoci spájania (spoločnej práce) týchto ľudí. V projekte pracujú všetky tri sektory trhu ako partneri (verejný, neziskový a súkromný) a členom partnerstva sa ponúka možnosť získať kontakty, zákazky ako aj granty na rozvoj svojich organizácií ako aj ich lokalít.

Naša organizácia spolupracuje s Lokálnym partnerstvom sociálnej inklúzie okresu Rimavská Sobota (LPSI RS) od roku 2005 a v súčasnosti sme členom tohto partnerstva a tiež členmi v rade partnerstva.

Národný Projekt V
Organizácia začala v Júli 2004 s realizáciou Národného programu V, pomocou ktorého si sčasti zabezpečovala nepretržité ľudské zdroje v kancelárskych priestoroch (začiatky organizácie), kde títo pracovníci vykonávajú rôzne úlohy pre jednotlivé projekty, poskytujú pomoc cieľovým skupinám S.S.C.I.T., vypracovávajú rôzne dokumenty pre sociálne znevýhodnené osoby a vykonávajú rôzne ďalšie činnosti, ktoré boli a sú potrebné.

Bola tiež vybraná užšia skupina pracovníkov, ktorí spolupracujú na príprave a vypracovávaní jednotlivých projektov a sú veľkým prínosom hlavne v hrubom plánovaní a v realizáciách rôznych prieskumov a výskumov trhov.

Tretia skupina pracovníkov vykonáva činnosti pre zviditeľnenie združenia formou distribúcie letákov, rozdávaním brožúr, kontaktovaním ľudí. Medzi hlavnú úlohu tejto tretej skupiny patrí od roku 2006 aj pomoc vo vzdelávacom centre a testovanie prípravy modulových systémov vzdelávania.

Národný Projekt IX
V rozsahu tohto národného projektu naša organizácia zabezpečila možnosť získania absolventskej praxe pre mladých ľudí, ktorí práve ukončili povinnú školskú dochádzku a nie sú starší ako 25 rokov.

Túto ponuku zatiaľ využila jedna absolventka, ktorá v našej organizácii úspešne absolvovala 6-mesačnú absolventskú prax, počas ktorej mala možnosť získať hodnotné schopnosti a zručnosti.


Prehľadávanie:
Live | Google

Funkcie stránky
None

Darujte 2%!
Rozhodnite sami a darujte 2% z vašej zaplatenej dene.
Ďalšie informácie

Speech web

Start TTS

Ďalšie info...

Support program
Pomôžte nám a podporte pripravovaný grantový systém pre oblasť IKT a kybernetiky!
Ďalšie informácie

Vzdelávanie
Všeobecné pojmy
Počítačové prostredie
Spracovanie textu
Tabuľový kalkulátor
Tvorba webu
Ďalšie informácie


Dnes je:
27. 9. 2023
.
Kontaktujte nás Upravte svoj profil Ochrana osobných údajov Podmienky používania S.S.C.I.T.
Posledná aktualizácia: 7/22/2009 11:27:29 PM
9B1CF001-E091-431a-9A56-356DC09A087F