S.S.C.I.T.
Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií
Aktuálny jazyk: SK | EN DE HU |
Vítajte návštevník | Prihlásenie Nový užívateľ
Skip Navigation Links
||
S.S.C.I.T.
||
Prihlásenie
|
W.V.C.
E.U.C.
eLearning
Download
Vojnové režimy
Network Work
|
Hľadanie
|
Sponzori
Partneri
|
RSS Feed
Ponuka (SSCIT)

Skip Navigation Links
S.S.C.I.T.
Aktuality
O Organizácii
Naše Skúsenosti
Vízie a Ciele
DARUJTE 2% DANEExpand DARUJTE 2% DANE
SponzoriExpand Sponzori
Naša PrácaExpand Naša Práca
Naše ProjektyExpand Naše Projekty
SpoluprácaExpand Spolupráca
Testovanie Modulov
Práca u nás
Napíšte Nám
Kontakt

Skip Navigation Links
Naše Projekty
W.V.C.
E.U.C.
V.Z.O.
Vojnové režimy
Europe Direct RS
PGM
PI2G

Skip Navigation Links
Iné Linky
Ministerstvá SRExpand Ministerstvá SR
ZoznamyExpand Zoznamy
Iné LinkyExpand Iné Linky
IT VývojExpand IT Vývoj
XRlc Development

Digital Education, využite možnosti kvalitného, moderného vzdelávania.V krátkosti
Spoločnosť S.S.C.I.T. (Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií) začala 01.03.2010 s realizáciou projektu "Inkubátor pre ženy s rodinnými povinnosťami", ktorý je finančne podporený z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Fondu sociálneho rozvoja (OP ZaSI) v celkovej výške Nenávratného finančného príspevku 80.351,00 Eur. Projekt je zameraný na vzdelávanie a mentoring žien s rodinnými povinnosťami a bude realizovaný v Rimavskej Sobote počas nasledujúcich 18 mesiacov. Projektom sa zabezpečí zvýšenie odbornej kvalifikácie a zamestnanosti žien, zníženie ich segregácie ako aj lepšie zosúladenie ich pracovného a súkromného života.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. (www.esf.gov.sk a www.fsr.gov.sk).

Ciele projektu
Projektom zabezpecíme zvýšenie odbornej kvalifikácie a zamestnanosti žien, zníženie ich segregácie ako aj lepšie zosúladenie ich pracovného a súkromného života.

Ďalšie ciele
1. Zabezpecenie kvalitného odborného poradenstva a tútorstva v miestnostiach inkubátora ako aj cez internet pre frekventantky cielovej skupiny. 2. Zabezpecenie vysokokvalitných, odborných i praktických podnikových skúseností založených na moderných a inovatívnych riešeniach za pomoci ženského inkubátora. 3. Zabezpecenie dalšieho dištancného a fyzického vzdelávania, získanie ECDL a dalších certifikátov akreditovaných MŠSR.

Realizácia a spolupráca
Realizácia projektu Inkubátor pre ženy s rodinnými povinnosťami začala v Marci 2010 a projekt bol podporený MPSVR SR / FSR do konca Augusta 2012. Prtojekt má za cieľ vyškolenie a metoring min. 50 žien s rodinnými povinnosťami. Projekt hľadá aj záujemcov a expertov, ktorí by mali záujem externe spolupracovať pri napĺňaní cieľov projektu.

Aktivity projektu
V rámci projektu budú realizované 4 hlavné aktivity:
1. Výber skupín frekventantov pre inkubátor - Odborný referent, zabezpecí komunikáciu a nábor frekventantiek. Uchádzacky sa budú kontrolovat, spisovat a zoradovat do skupín. Následne budú oboznámené s termínom realizácie a bude s nimi vypracovaná dohoda. 2. Realizácia vzdelávacích aktivít - Lektor 1, Lektor 2, zabezpecia realizáciu vzdelávania. Zabezpecia realizáciu 18 kurzov pre 50 žien rozdelených do 4 skupín v oblastiach: Operacný systém, Office, Internet a Obchodné (business) riešenia. 3. Realizácia distancného vzdelávania a inkubátora - Odborný referent, Informatik, Lektor 1 a Lektor 2 zabezpecia prípravu, manažment, realizáciu vzdelávania, prevádzku inkubátora, prípravu materiálov, dokumentov i prípravu webového riešenia, modulov, programov, tvorbu a prípravu testov. 4. Realizácia mentoringu a podporných služieb - Odborný referent a Informatik zabezpecia poskytovanie služieb poradenstva, podpory a mentoringu. Poskytnú služby pre frekventantky, ktoré sú úcastníkmi inkubátora a to v oblastiach IKT a business riešení.


Prehľadávanie:
Live | Google

Funkcie stránky
None

Darujte 2%!
Rozhodnite sami a darujte 2% z vašej zaplatenej dene.
Ďalšie informácie

Speech web

Start TTS

Ďalšie info...

Support program
Pomôžte nám a podporte pripravovaný grantový systém pre oblasť IKT a kybernetiky!
Ďalšie informácie

Vzdelávanie
Všeobecné pojmy
Počítačové prostredie
Spracovanie textu
Tabuľový kalkulátor
Tvorba webu
Ďalšie informácie


Dnes je:
27. 9. 2023
.
Kontaktujte nás Upravte svoj profil Ochrana osobných údajov Podmienky používania S.S.C.I.T.
Posledná aktualizácia: 7/22/2009 11:27:29 PM
9B1CF001-E091-431a-9A56-356DC09A087F