S.S.C.I.T.
Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií
Aktuálny jazyk: SK | EN DE HU |
Vítajte návštevník | Prihlásenie Nový užívateľ
Skip Navigation Links
||
S.S.C.I.T.
||
Prihlásenie
|
W.V.C.
E.U.C.
eLearning
Download
Vojnové režimy
Network Work
|
Hľadanie
|
Sponzori
Partneri
|
RSS Feed
Ponuka (SSCIT)

Skip Navigation Links
S.S.C.I.T.
Aktuality
O Organizácii
Naše Skúsenosti
Vízie a Ciele
DARUJTE 2% DANEExpand DARUJTE 2% DANE
SponzoriExpand Sponzori
Naša PrácaExpand Naša Práca
Naše ProjektyExpand Naše Projekty
SpoluprácaExpand Spolupráca
Testovanie Modulov
Práca u nás
Napíšte Nám
Kontakt

Skip Navigation Links
Naše Projekty
W.V.C.
E.U.C.
V.Z.O.
Vojnové režimy
Europe Direct RS
PGM
PI2G

Skip Navigation Links
Iné Linky
Ministerstvá SRExpand Ministerstvá SR
ZoznamyExpand Zoznamy
Iné LinkyExpand Iné Linky
IT VývojExpand IT Vývoj
XRlc Development

Digital Education, využite možnosti kvalitného, moderného vzdelávania.

TENTO PROJEKT SA REALIZUJE VĎAKA PODPORE Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU A EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE

Dopytovo-orientovaný projekt.
Operačný programu Ľudské zdroje, výzva OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

www.esf.gov.sk | www.minedu.gov.sk

Identifikácia projektu
ITMS kód projektu: 312011G639
Názov projektu: ECDL pre budúcnosť mladých
Opis zákazky
Predmet dodávky služby sa financuje a realizuje z prostriedkov Európskeho spoločenstva a Štátneho rozpočtu. Uchádzač je povinný zapracovať do všetkých podkladov povinnú publicitu a je povinný strpieť ostatné predpisy týkajúce sa systému financovania a riadenia Štrukturálnych fondov. V rámci prieskumu trhu sa aplikuje rozdelenie prieskumu na jednotlivé časti. Pričom každý uchádzač, potenciálny dodávateľ (v dokumente ďalej dodávateľ), môže dať ponuku na každú časť na ktorú má oprávnenie vykonávať činnosť.
ZOZNAM A SÚHRN ČASTÍ DODÁVKY
ČASŤ 1 DODÁVKA SLUŽIEB EXTERNÉ SLUŽBY DIAGNOSTIKY KOMPETENCIÍ
Obstarávateľ touto výzvou (prieskumom trhu) plánuje zabezpečiť dodávku služby „Dodávka služieb Externé služby diagnostiky kompetencií“ pre realizovaný projekt, pričom obstarávateľova cieľová skupina, ktorá je špecifikovaná nižšie sa zúčastní na aktivitách celoživotného vzdelávania.

ČASŤ 2 DODÁVKA SLUŽIEB EXTERNÉ SLUŽBY NÁBORU CIEĽOVEJ SKUPINY A SPÄTNEJ VÄZBY
Obstarávateľ touto výzvou (prieskumom trhu) plánuje zabezpečiť dodávky služby „Dodávka služieb Externé služby náboru cieľovej skupiny a spätnej väzby“, ktorú komplexne zabezpečí dodávateľ pre realizovaný projekt. Dodávateľ zabezpečí cieľovú skupinu v zmysle stanovených podmienok (počet frekventantov cieľovej skupiny, počet skupín a príslušnosť k cieľovej definovane skupine).
Podklady na stiahnutie
Adresa na stiahnutie:
ZIP súbor - súťažné podklady

Prehľadávanie:
Live | Google

Funkcie stránky
None

Darujte 2%!
Rozhodnite sami a darujte 2% z vašej zaplatenej dene.
Ďalšie informácie

Speech web

Start TTS

Ďalšie info...

Support program
Pomôžte nám a podporte pripravovaný grantový systém pre oblasť IKT a kybernetiky!
Ďalšie informácie

Vzdelávanie
Všeobecné pojmy
Počítačové prostredie
Spracovanie textu
Tabuľový kalkulátor
Tvorba webu
Ďalšie informácie


Dnes je:
27. 9. 2023
.
Kontaktujte nás Upravte svoj profil Ochrana osobných údajov Podmienky používania S.S.C.I.T.
Posledná aktualizácia: 7/22/2009 11:27:29 PM
9B1CF001-E091-431a-9A56-356DC09A087F