S.S.C.I.T.
Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií
Aktuálny jazyk: SK | EN DE HU |
Vítajte návštevník | Prihlásenie Nový užívateľ
Skip Navigation Links
||
S.S.C.I.T.
||
Prihlásenie
|
W.V.C.
E.U.C.
eLearning
Download
Vojnové režimy
Network Work
|
Hľadanie
|
Sponzori
Partneri
|
RSS Feed
Ponuka (SSCIT)

Skip Navigation Links
S.S.C.I.T.
Aktuality
O Organizácii
Naše Skúsenosti
Vízie a Ciele
DARUJTE 2% DANEExpand DARUJTE 2% DANE
SponzoriExpand Sponzori
Naša PrácaExpand Naša Práca
Naše ProjektyExpand Naše Projekty
SpoluprácaExpand Spolupráca
Testovanie Modulov
Práca u nás
Napíšte Nám
Kontakt

Skip Navigation Links
Naše Projekty
W.V.C.
E.U.C.
V.Z.O.
Vojnové režimy
Europe Direct RS
PGM
PI2G

Skip Navigation Links
Iné Linky
Ministerstvá SRExpand Ministerstvá SR
ZoznamyExpand Zoznamy
Iné LinkyExpand Iné Linky
IT VývojExpand IT Vývoj
XRlc Development

Digital Education, využite možnosti kvalitného, moderného vzdelávania.

Dobrý deň prajem,

obraciam sa na Vás vo veľmi dôležitej veci, ktorá ma po dlhodobom zvážení viedla k osloveniu Vás a Vašich organizácií. V tomto čase začína naša organizácia s realizáciou neziskového projektu pre deti, mladistvých a handicapované osoby v spolupráci s rôznymi spoločnosťami a inštitúciami ako Microsoft, MDPT SR, MŠ SR a iné.

Náš charitatívny projekt
V projekte sa jedná o vytváranie ICT centier v mestách a obciach s veľmi zlou sociálnou a ekonomickou situáciou, v ktorých by prirodzenou cestou (pôsobením trhových mechanizmov) takéto centrá nemohli nikdy vzniknúť a prežiť. Tieto centrá budú ponúkať možnosť bezplatného vzdelávania, prístup k najmodernejším technológiám, prístup k vysoko kvalitným učebným dokumentom, e-learningu, modulovému vzdelávaniu a k internetu. V Centrách sa budú realizovať rôzne skupinové aktivity, súťaže a prezentácie. Konkrétnym znevýhodneným regiónom ako aj ľudom žijúcim v týchto zaostalých oblastiach budeme poskytovať nástroje, ľudské zdroje (lektori a pracovníci centier) a možnosti na integráciu a rozvoj ich osobností ako aj rozvoj ich regiónu. Bližšie informácie o projekte ako aj o našej spoločnosti sa môžete dozvedieť na našej webovej stránke http://www.sscit.net/

Vaša podpora
Z dôvodu, že naše terajšie zdroje nestačia na realizáciu takéhoto významného a finančne náročného projektu sme nútení sa obrátiť na Vás a Vašu spoločnosť s prosbou o podporu formou finančných, prípadne vecných darov. Všetci naši darcovia, ako aj výška celkových darovaných prostriedkov bude zverejnená a darcovia budú zahrnutí do všetkých mediálnych kampaní, výrobkov, produktov a služieb.

Vaše primárne výhody
Pomoc a podpora v tomto významnom projekte bude pre Vás a Vašu spoločnosť spojená s mnohými výhodami ako zverejnenie na našich webových stránkach, za pomoci spoločnosti Microsoft budeme realizovať celoslovenské kampane pre tieto aktivity, publicita bude realizovaná aj z prostriedkov MDPT SR a MŠ SR, budete zahrnutý aj do publicity našich e-learningových systémov a modulových systémov vzdelávania (distribúcia po celom Slovensku a hlavne do vzdelávacích inštitúcií), uvedenie aj v rôznych materiáloch, článkoch, dokumentoch ako aj prezentácie v samotných ICT centrách. O ďalších výhodách sa môžete informovať na našej webovej doméne.

Darovanie
V prípade, ak ste sa rozhodli podporiť nás finančne, prípadne vecne, môžete to urobiť prostredníctvom účtu našej organizácie: 0381599810/0900 (SLSP). Vecné dary môžete zasielať na dole uvedenú adresu. Prosíme aj o zaslanie e-mailovej správy s krátkou anotáciou o Vás a Vašej spoločnosti a o uvedenie vášho bankového čísla za účelom verifikácie a zápisu do zoznamu darcov.

Verím, že našu žiadosť o pomoc a podporu pre tieto skupiny obyvateľstva dôkladne zvážite a rozhodnete sa pomôcť nám v tejto náročnej úlohe. Za Vašu pomoc Vám chcem vopred poďakovať.

Róbert Lux
Predseda S.S.C.I.T.


Prehľadávanie:
Live | Google

Funkcie stránky
None

Darujte 2%!
Rozhodnite sami a darujte 2% z vašej zaplatenej dene.
Ďalšie informácie

Speech web

Start TTS

Ďalšie info...

Support program
Pomôžte nám a podporte pripravovaný grantový systém pre oblasť IKT a kybernetiky!
Ďalšie informácie

Vzdelávanie
Všeobecné pojmy
Počítačové prostredie
Spracovanie textu
Tabuľový kalkulátor
Tvorba webu
Ďalšie informácie


Dnes je:
27. 9. 2023
.
Kontaktujte nás Upravte svoj profil Ochrana osobných údajov Podmienky používania S.S.C.I.T.
Posledná aktualizácia: 7/22/2009 11:27:29 PM
9B1CF001-E091-431a-9A56-356DC09A087F